Algemene voorwaarden
voor privéles

Betaling

  • Optie 1: we spreken een urenpakket af. Bij deze optie geldt: De lesuren kunnen worden ingepland als de factuur betaald is.
  • Optie 2: per maand betalen. Ik verstuur aan het einde van de maand een factuur. Dit kan alleen als er niet meer dan zes lesuren plaatsvinden in de maand. Er vinden geen nieuwe lesuren plaats als de vorige vier uur nog niet betaald zijn.


Afzeggen

  • Annuleren of verzetten van de les is alleen 24 uur voor aanvang van de les mogelijk. In alle andere gevallen kan de les niet worden terugbetaald of wordt er alsnog een factuur voor opgemaakt.

Terms and conditions
for private lessons

Payment

  • Option 1: A lesson package. We discuss how many lessons you want to take. If we choose this option, we can start planning the lessons when the invoice is paid.
  • Option 2: pay per month. At the end of the month I will send you an invoice. This option is only possible if there are no more than six hours of teaching per month. No new lessons can be planned if the previous lessons haven’t been paid.

Cancellation

  • Cancelling or moving the lesson is only possible if communicated 24 hours before the beginning of the lesson. In all other cases the fee will not be reimbursed or it will count for the invoice even if the lesson didn’t take place.